Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie naboru
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna