IOD - Inspektor Danych Osobowych
mec. Monika Tyborowska
e-mail: IOD@wcrs.wroclaw.pl