IOD - Inspektor Ochrony Danych
mec. Monika Tyborowska
e-mail: IOD@wcrs.wroclaw.pl