Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza do składania propozycji cenowych na usługę wykonania kosztorysów inwestorskich i dokumentacji opisowej prac polegających na adaptacji pomieszczeń i przygotowaniu infrastruktury informatycznej oraz na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 213 w budynku przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu.

Szczegóły znajdują się w załącznikuZałączniki: