Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy Pzp znajduje się w załączniku.Załączniki:

Informacja o udzieleniu zamówienia - wersja PDF