Lista imienna osób których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Wrocławia o naborze kandydatów do Wrocławskiej Rady Seniorów

Lp.

Imię Nazwisko kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego

Opis doświadczenia i umiejętności

1

Maria Bierska

Stowarzyszenie Ludzi Wieku Senioralnego

Od 10 lat jest prezesem stowarzyszenia, które zgłosiło jej kandydaturę. Pomysłodawca wielu projektów dla seniorów. Współprowadząca program Telewizyjny Klub Seniora i audycji radiowych adresowanych osobom starszym. Laureat nagrody dla najaktywniejszego społecznika na Dolnym Śląsku. Pełniła już funkcję członka Wrocławskiej Rady ds. Seniorów.

2

Ewa Rzewuska

Dolnośląski Obywatelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od 2009 r jest przewodniczącą UTW, który powstał z jej inicjatywy. Prowadząca wielu projektów min. „Aktywny senior z przyrodą na ty”, „Aktywny senior przyjazny pokoleniom”. Członek Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji. Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

3

Kazimierz Szyszka

Parafia pw św. Maksymiliana M. Kolbe

Od 6 lat jest aktywnym członkiem Klubu Seniora „Integracja”. Otrzymał wyróżnienie od MOPS za swoje zaangażowanie na rzecz integrację środowiska lokalnego. Obecnie jest uczestnikiem projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”.

4

Elżbieta Gorgoń

Parafia pw św. Maksymiliana M. Kolbe

Od 6 lat prowadzi Klub Seniora „Integracja” dzięki czemu doskonale zna problemy seniorów. Prężnie działa na rzecz integracji osób słyszących i niesłyszących. Od 2 lat udziela porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej we  Wrocławskim Centrum Seniora. Wieloletni i doświadczony  pracownik MOPS.

5

Irena Brojek

Fundacja Dom Pokoju

Jest członkinią nadodrzańskiej Rady Seniorów zaangażowaną w działania kulturalne i społeczne. Doskonale zna potrzeby lokalnych środowisk senioralnych.

6

Barbara Szkup

Fundacja Dom Pokoju

Jest sympatyczką nadodrzańskiej Rady Seniorów zaangażowaną w działanie kawiarenki społecznej. Podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

7

Michalina Witczak

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Pełni funkcję przewodniczącej zarządu okręgowego PZERiI. Podejmuje szereg działań na rzecz aktywizacji seniorów we wszystkich sferach życia dzięki. Zna problemy osób starszych i potrafi je rozwiązywać.

8

Grzegorz Barański

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Współtwórca Wrocławskiego Centrum Asystentury Społecznej dedykowane osobom starszym i niepełnosprawnym. Kandydat współpracuje z  Fundacją Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Doradca na osiedlu Biskupin- Sępolno- Dąbie- Bartoszewice w zakresie nowych inicjatyw skierowanych do osób starszych.

9

Andrzej Maria Turkiewicz

Stowarzyszenie „ACTIV”

Prezydent Stowarzyszenia” ACTIV” od 15 lat. Współorganizator programu „Akademia Bezpiecznego Seniora”, Inicjator wielu programów adresowanych do osób 50+ min. Turniej tańca „Senior Star”, ”Rewia retro”, Przewodniczący jury „ Przeglądu chórów senioralnych” ,współpracuje z Wrocławskim Centrum Seniora, organizator wielu koncertów i wydarzeń kulturalnych dla osób 50+.

10

Marek Foriasz

Polski Komitet Pomocy Społecznej- ZO

Doktor nauk społecznych, inicjator powołania Ponadregionalnego Komitetu Pomocy Społecznej. W porozumieniu z PKPS ZO powołał w roku 2012 grupę ekspercką działającą nieodpłatnie na rzecz poradnictwa osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.   

 

1. W terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszej listy, środowiska senioralne mogą głosować na dwóch kandydatów, przy czym wybór kandydatów na członków Rady Seniorów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania środowisk senioralnych. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w pkt. 1 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie zostaną uwzględnione.

2. Głosowanie na członków Wrocławskiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu do głosowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie do Sekretariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego pok. 214, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław z dopiskiem Głosowanie na członków Wrocławskiej Rady Seniorów".

3. Wynik głosowania, o którym mowa w pkt. 6, ustala powołana przez Prezydenta Wrocławia komisja złożona z dwóch przedstawicieli Prezydenta, jednego przedstawiciela Rady Miejskiej  Wrocławia i jednego przedstawiciela środowisk senioralnych.

4. Do Rady Seniorów wchodzi osiem osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

5. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Wrocławskiej Rady Seniorów, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania.

6. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Prezydenta w terminie 3 dni od dnia zakończenia głosowania.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Lista kandydatów44 KB
Tagi: 

Historia dokumentu

  • Lista imienna osób których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Wrocławia o naborze kandydatów do Wrocławskiej Rady Seniorów | Aktualizacja: 17.09.2014, 12:22 | Wytworzył: Marcin Nykiel | Opublikował: Marcin Nykiel
  • Lista imienna osób których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Wrocławia o naborze kandydatów do Wrocławskiej Rady Seniorów | Aktualizacja: 16.09.2014, 20:42 | Wytworzył: Marcin Nykiel | Opublikował: Marcin Nykiel