OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Świadczenie w 2020 r. usług ochroniarskich na terenie obiektu mieszczącego się we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6”Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne.