Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza do składania propozycji cenowych na usługę wykonania kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji opisowej remontu i konserwacji dachu budynku przy pl. Dominikańskim 6 we WrocławiuZałączniki:

Zaproszenie do składania propozycji cenowych - kosztorys inwestorski dachu