W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Wcześniejszej części strony występują dokumenty tylko jako skany bez wersji tekstowej, są to nieistotne dokumenty z punktu widzenia spraw bieżących.
 • Obecnie dokumenty są wprowadzane w wersji cyfrowego tekstu lub/ i wersję tekstową i skany.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet ul. Piotrowska

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jan Nowak. Kontakt: jan.nowak@lo.pl, tel. 52 345 67 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego odpowiada Jan Nowak, jan.nowak@lo.pl, tel.52 345 67 87.

Informacje na temat procedury

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 3. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

 1. Sekretariat główny znajduje się na 2 pietrze. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
 2. Punkt podawczy korespondencji (skrzynka) nie potrzebującej potwierdzenia znajduje się przy pierwszym wejściu od ul. Klemensa Janickiego
 3. Dodatkowy punkt podawczy korespondencji znajduje się na 1 piętrze na terenie punktu obsługi Rad Osiedli

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) siedziba główna -
pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław – zabytkowy budynek 3 piętrowy.

Budynek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - pl. Dominikański 6 50-159, Wrocław

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego.

Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami parter, piętro 1, piętro2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 – podwoduje to utrudnienie w dostępie.

Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników i pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz osób niepełnosprawnych. Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone są dla pracownikó i interesantów w WCRS. Przy nim znajduje się domofon z opisem przycisków w Braille. Kolejne wejście dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku są oznaczenia numerów drzwi w alfabecie Braille'a w lewym górnym rogu tabliczek z numerami koło drzwi do pomieszczeń. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się przenośna pęta indukcyjnya. W celu skorzystania trzeba poinfomrować personel o potrzebie użycia. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) -
ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław – lokal znajduje się w kondygnacji podziemnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się tylko z kondygnacji podziemnej jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia urzytkowe znajdują się na poziomie -1 pod ul.Kazimierza Wielkiego

Do pomieszczeń można wejść z 2 stron schodami w dół.  Wejścia znajdują się wdłuż ul. Świdnickiej. Stopnie nieoznaczone kontrastowo.
Nie ma poręczy i udogodnień dla niepełnosprawnych.

Przy wejściu po prawej stonir idąć z Rynku można zjechać bezpośrednio do biura widną naciskając domofon. Można też umówić się wcześniej telfonicznie. Przyciski w windzie opisane w alfabecie Braille'a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinfomrować personel o potrzebie użycia. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Toaleta damska jest dostosowana dla osób niepełnosprwnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Powiadom znajomego