Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Załacznik nr 1-6
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 7
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty dla Zadania nr 2.